Tuesday, June 4, 2019

Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề


Đây là một cái tủ nhiều ngăn để đựng đồ nghề mà bất ai cũng có thể làm được. Các bạn hãy xem một người mới tập hàn có thể làm được gì với cái khay đựng đồ nghề.Chi tiết quá trình thực hiện Tự chế khay đựng đồ nghềQuá trình chế khay đựng đồ nghề này gồm các bước như sau:

Đầu tiên là sắt hộp loại 1,5cm. Hàn thành khung có gờ trượt cho các hộp nhỏ


Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Cắt ra thành các đoạn sẵn theo số đo dự tính
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Hàn 4 thanh vuông nhau trước đã
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Ghép các 2 mặt phẳng với nhau bằng 4 thanh dọc
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Hàn nối các ngăn
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Dùng các thanh V để làm ray trượt cho hộp đồ
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Hàn các đoạn V vào
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Bắt một tấm mếch ngăn phần trước và sau của tủ
(phía trước là các ngăn, phía sau là khoảng trống lớn để máy móc)
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Xả ván
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Đán nóc
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Đóng các hộp gỗ nhỏ
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Sơn hoàn thiện
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề
Đã gần xong. Các ngăn kéo giờ còn cần tay núm để dễ kéo ra vào
 
Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề


Và đây là kết quả sau cùng. Không tệ chứ nhỉ?


Tự chế Tủ nhiều ngăn đựng đồ nghề 

Related Posts


EmoticonEmoticon