Thursday, December 13, 2018

Cữ lấy dấu của Thợ mộc Việt Nam - Vietnamese Woodworking Miter Gauge


Cữ lấy dấu là một dụng cụ không thể thiếu của bất cứ thợ mộc nào, và với các thợ mộc Việt Nam cũng vậy. Mang theo bản sắc văn hóa của dân tộc Việt, cái cữ lấy dấu của thợ mộc truyền thống mộc Việt cũng có những nét rất đặc trưng. Hãy cùng chế Bình dân tự chế cho mình một cái cữ này nhé.

Related Posts