Monday, June 18, 2018

Camera Slider, Camera Dolly, Camera Tripod MonoPod DIY


Được ghi lại những hình ảnh cuộc sống này thật tuyệt, ghi lại khi nó truyền tải được thông điệp còn tuyệt vời hơn. Có rất nhiều công cụ để trợ giúp, nhưng đa số là dành cho những nhà quay phim nghiệp dư, với số tiền rất khủng khiếp. Chế Bình Dân quyết tâm tạo ra một công cụ hỗ trợ (không phải công cụ còng số 8 với K59 đâu nhé). Dưới đây là những công cụ bạn có thể tự làm với giá vài chục nghìn VNĐ, tức là vài bucks mà thôi.

Xem thêm:


Phần 1:

Phần 2:


This is an upgrade, from the first release here: https://www.youtube.com/watch?v=Wq0JJJVnM6Q

This time I create an assisstant arm, make the camera easy to sliding on this arm and take a great view angle. Furthermore, you could use it as and camera slider, or camera dolly too.

Have Fun with DIY!

Details: https://www.chebinhdan.com/2018/06/camera-slider-dolly-monopod-diy.html

===========================
Get In Touch with CHE-BinhDan:

Youtube : https://www.youtube.com/chebinhdan
Website : http://www.chebinhdan.com
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/chebinhdan/
Facebook Page : https://www.facebook.com/chebinhdan

Related Posts